Expozice

Stálá expozice – Z dějin městské samosprávy
Stálá expozice – Modelové kolejiště a expozice JHMD železnice hrou
Galerie – Fotografická výstava železničních motivů okolo Neckargemündu
Historická část budovy – Obřadní síň Jana Kotěry