Expozice:

Skřítek Hajaja

Výstava je věnována rozhlasové postavičce – Skřítku Hajajovi a jeho pohádkám
„před hajáním“, tedy čteným příběhům, které jsou od vzniku rozhlasového Hajaji koncipovány vždy na týdenní příběh 7x 10 minut pohádkového čtení a poslechu.

P1020177e

Protože skřítek Hajaja neměl svoji fyzickou podobu (první loutku skřítka Hajaju vytvořil až po letech vysílání Jiří Trnka), vyzval Český Rozhlas děti,
aby samy Hajaju nakreslily. Výsledná podoba byla jasná, chlapeček se střapatou čepicí a oblečkem
z hvězdné oblohy!

A jak vypadá hajajový skřítek dětí v Jindřichově Hradci? To je malířský úkol pro malé návštěvníky galerie, kde pro inspiraci jsou k vidění ilustrace „Hajajovy babičky“ Olgy Hejné, ke čtení její pohádkové knížky a k poslechu mnohé z rozhlasových příběhů pohádek na dobrou noc.
Olga Hejná

Jméno a celou koncepci 10 minut čtení pohádek dětem dala pohádkovému skřítkovi Olga Hejná.
Olga Hejná (13. 3. 1928) vystudovala sochařství na AVU u prof. Laudy.

Vydala na 200 knih, které jsou její autorskou tvorbou nebo ve spolupráci se svým mužem Miloslavem, který její poetické příběhy ilustroval. Neobyčejný otisk práce sochařské O. Hejné lze vidět v newyorském muzeu skla, které vlastní její korálkovou sfingu.

Olga Hejná

Více ze Staré radnice:

Úvodní stránka
Z dějin městské samosprávy
JHMD Železnice hrou: Expozice rozšířena o nové modelové kolejiště
Obřadní síň Jana Kotěry