Poděkování

Výstava byla doplněna vybavením

pořízeným z dotačního programu

Jihočeského kraje

„Pořízení vybavení galerie Výstavního domu Stará radnice“

Reg. č. 429-01-10/2022